Ugdome kuriančius ateitį

  • Ar žinote, kad pirmieji pieštukai sukurti XV a. pabaigoje, o tušinuką 1938 m. išrado vengras Laslas Biras?
  • Ar svarstėte, kurių technologijų patobulinimas paskatino Europos kultūros raidą?
  • Ar susimąstėte, kodėl Lietuvos valstybė susiformavo XIII amžiaus viduryje?
  • Kodėl žodis „laimė“ turi tik vienaskaitą, o „nelaimė“ – ir daugiskaitą?
  • O kaip tapti mąstančiu skaitytoju?
Kaip yra pasakęs Albertas Einšteinas, svarbu nenustoti kelti klausimus – juk tik tokiu būdu kas nors atrandama, išrandama, sukuriama.

Todėl mes, leidykla „Šviesa“, skatiname kelti klausimus, kūrybiškai mąstyti, mokytis šiuolaikiškai, stebėti individualią pažangą.

Remiantis tarptautiniais moksliniais tyrimais teigiama, jog geresni mokymo(si) rezultatai pasiekiami tada, kai mokoma(si) mišriuoju būdu, t. y. derinami įvairūs mokymo(si) ir į(si)vertinimo būdai, metodai, strategijos, spausdintinės (popierinės) ir skaitmeninės priemonės.

Mišraus mokymo(si) tyrimai* atskleidė:

Kaip rodo tarptautiniai tyrimai, geriausi rezultatai pasiekiami, kai išlaikomas balansas tarp tradicinių ir skaitmeninių priemonių, tarp realios ir virtualios aplinkos.

Mums svarbu, kad vaikai, mokydamiesi iš to, ką sukuriame „Šviesoje“, norėtų

Su skaitmenine mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ tai dar labiau sustipriname!

Mums svarbu, kad mokydamiesi su „EDUKA klase“ vaikai

Kuriame mokymosi aplinką siekiantiems tyrinėti, suprasti, atrasti, dalintis!

Ugdykime kuriančius ateitį kartu!

Edukacinė literatūra vaikams „EDUKA klasė“