Skaitmeninis raštingumas ateities pamokai

  Apie renginį

  Nauja „Šviesos“ Mokymo centro mokymų programa apima mokytojams aktualius skaitmeninio ugdymo proceso klausimus nuo informacijos valdymo ir kultūros, psichologinių aspektų, internetinių patyčių prevencijos, komunikavimo, įrangos ir duomenų saugumo iki skaitmeninio turinio kūrimo, platformų naudojimo ir skaitmeninio mokymo procese kylančių problemų sprendimo. 
   
  Ši programa skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams, norintiems prisijaukinti skaitmenines platformas ir skaitmeninį ugdymo procesą. Nuotolinio mokymo etapas atskleidė, kad labai svarbu tikslingai taikyti įvairias skaitmenines priemones, derinti įvairius metodus, išbandyti naujus.
   
  Programa parengta pagal REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOMS APRAŠĄ (patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. Kovo 29 d. Įsakymu Nr. Isak-555 (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. Birželio 25 d. Įsakymo Nr. V-598 redakcija)) ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. AIKOS programos kodas 213001993.
   
  Mokykloms siūlome trijų lygių programas (40, 60 ir 80 akademinių valandų). Mokymų forma įvairi – gyvieji seminarai, kūrybinės dirbtuvės, internetinės paskaitos.
   
  Programos pristatymo video.

  Kiti renginiai

  Visi renginiai