Privatumo politika

   

  Bendra informacija

  UAB „Šviesa“ (toliau – Duomenų valdytojas, Šviesa) šioje Privatumo politikoje siekia skaidriai informuoti, kaip tvarkomi asmens duomenys Šviesoje.

  Privatumo politika taikoma, kai domitės ar naudojatės Šviesos teikiamomis paslaugomis, taip pat kai lankotės internetinėje svetainėje www.sviesa.lt ir kitais Privatumo politikoje nurodytais atvejais, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

  Duomenų valdytojo rekvizitai:

  UAB „Šviesa“
  Juridinio asmens kodas: 132726152
  Buveinės adresas: Vytauto pr. 29, LT- 44352 Kaunas.
  Tel. (8 37) 409 126
  El. paštas: [email protected]
  Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected]
  Prižiūrinčiosios institucijos: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

  Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.

  Privatumo politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

  Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.
   

  Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip tvarkome Jūsų duomenis?

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas

  Duomenų subjektų grupė

   

  Tvarkomų asmens duomenų sąrašas

  Asmens duomenų saugojimo terminas

  Teisėto tvarkymo pagrindas

  Paskyros sukūrimas

  Mokytojai

   

   

  Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, mokyklos pavadinimas, slaptažodis

  2 metai nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros

  Sutartis

  Paskyros sukūrimas

  Tėvai

   

  Vardas, vaikų amžiaus grupė,

  el. pašto adresas, slaptažodis

  2 metai nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros

  Sutartis

  Paskyros sukūrimas

  Mokiniai

  Vardas, el. pašto adresas, slaptažodis

  2 metai nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros

  Sutartis

  Pamiršto slaptažodžio atkūrimas

  Mokytojai

  Tėvai

  Mokiniai

  El. pašto adresas

  Tol, kol asmuo turi paskyrą

  Sutartis

  Leidyklos mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių: konsultacijų, paskaitų, seminarų, kursų, metodinių dienų, konferencijų organizavimas ir vykdymas

  Asmenys, dalyvaujantys leidyklos mokymo centro organizuojamose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

  Vardas, Pavardė, el. paštas, mobilusis telefonas

  5 metai nuo kvalifikacijos tobulinimo renginio datos

   

  Sutartis

  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ir pažymų apie dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose išdavimas

  Mokytojai, dalyvaujantys leidyklos mokymo centro organizuojamose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

  Vardas, pavardė, el. paštas, ugdymo įstaigos pavadinimas

  5 metai nuo kvalifikacijos tobulinimo renginio datos

  Sutartis

  Informacijos apie konkrečią prekę suteikimas

  Mokytojai

  Vardas, pavardė, tel. Nr., mokyklos pavadinimas

  30 dienų nuo klausimo pateikimo

  Sutikimas*

  Individualizuotų (profiliuotų**) tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimas

  Asmenys, davę sutikimą dėl profiliuotos tiesioginės rinkodaros

  Vardas, pavardė, el. paštas, ugdymo įstaigos pavadinimas, administracinės pareigos, ugdymo pakopa, pagrindinis ugdymo dalykas

  3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo

   Sutikimas*

  Reagavimas į užklausas

  Klientai ir kiti užklausas pateikę interesantai

  Vardas, pavardė, priklausomai nuo užklausos pateikimo būdo ir pageidaujamo susisiekimo būdo: el. pašto adresas ir/ar telefono numeris, kita laisva forma pateikiama informacija

  1 metai

  Teisėtas interesas*** reaguoti į interesantų klausimus

  Atsiliepimų ir kitų duomenų naudojimas Duomenų valdytojo reklaminėje komunikacijoje

  Asmenys, sutikę pateikti atsiliepimus apie  Šviesos produktus ir sutikę, kad atsiliepimas ir duomenų subjekto nurodyta informacija būtų naudojami reklaminėje komunikacijoje

  Vardas ir pavardė,

  specialybė (dėstomas dalykas)

  mokyklos, kurioje dirbama, pavadinimas,

  atsiliepimas

  2 metai

  Sutikimas*

  Socialinių tinklų paskyrų administravimas

  Asmenys, sekantys paskyrų informaciją, reaguojantys į pasisakymus

  Vardas ir pavardė arba slapyvardis, nuotrauka (jei yra), komentarai, reakcijos

  3 metai

  Sutikimas*, išreiškiamas aktyviais veiksmais – sekant paskyras, reaguojant, komentuojant

  Naršymo patogumo gerinimas, lankomumo analizė, reklaminių pasiūlymų teikimas

  Interneto svetainės www.sviesa.lt lankytojai

  Slapukų duomenys

  Žr. slapukų  sąrašą, priklauso nuo konkretaus slapuko

  Sutikimas*
   

   

  * – informuojame, kad galite bet kada atšaukti duotą sutikimą Privatumo politikos pradžioje nurodytais kontaktais;

  ** – informuojame, kad vykdomas profiliavimas nesukelia jokių teisinių pasekmių ar panašiu būdu nedaro Jums didelio poveikio. Profiliuojant Jūsų duomenis siųsime tik Jums aktualius pasiūlymus pagal pateiktą informaciją (pvz. pagal mokomąjį dalyką, ugdymo pakopą ir pan.), neindividualizuotų pasiūlymų apskritai nesiunčiame;

  *** – kai tvarkome duomenis teisėto intereso pagrindu, turite teisę su tokių tvarkymu nesutikti, tokiu atveju bus nagrinėjama, kieno interesai konkrečioje situacijoje viršesni.

  Kai asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutartis, asmens duomenis pateikti yra būtina, kitaip sutartis negalės būti sudaroma ir vykdoma. Kitais atvejais domenų pateikti neprivalote, tačiau tokiu atveju galite negauti naujienlaiškių, negalėsime Jums padėti išspręsti problemos, negalėsime pateikti informacijos apie konkrečią prekę ir t.t.
   

  Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

  Jei kreipiatės į mūsų vardu veikiančius atstovus, jūsų asmens duomenis galime gauti iš UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, kurios atstovai mums perduotų jūsų pateiktą užklausą. Šios įmonės galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; ji negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

  Kai dalyvaujate UAB „Šviesa“ ir Klaipėdos rajono švietimo centro organizuojamame virtualiame renginyje/seminare per www.vma.lt, Jūsų duomenis gauname iš Klaipėdos rajono švietimo centro.

  Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyrą „Facebook“ tinkle. Taip pat, jei sekate ar reaguojate į įrašus socialiniuose tinkluose, tokiu atveju Facebook Ireland Ltd yra bendras duomenų valdytojas.
   

  Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

  Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

  • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., IT paslaugų tiekėjams, anketų skaitmenizavimo paslaugų teikėjui, kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims – konsultantams, auditoriams, teisininkams ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
  • Įmonėms, kurios padeda siųsti naujienlaiškius ar atlikti kitus rinkodaros veiksmus (pvz. atlikti apklausas), tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
  • UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, kuri yra mūsų oficialus pardavimo atstovas;
  • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas paslaugas.

  Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

  • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
  • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
  • Galime atskleisti / perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
  • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

  Kad galėtume rinkodaros tikslais tvarkyti mūsų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą marketingo platformą MailerLite. MailerLite yra trečioji šalis, kuri gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, naudodamasi šios srities standartus atitinkančiomis technologijomis, kad padėtų stebėti ir tobulinti mūsų naujienlaiškius. Mailerlite gali perduoti asmens duomenis už ES ribų, tuo atveju taikomos Standartinės sutarčių sąlygos, patvirtintos Europos Komisijos.

  MailerLite privatumo politiką galite rasti čia https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

  Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos paspausdami kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą.
   

  Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

  Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
   

  Jūsų teisės

  Duomenų subjektas (asmuo), kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

  Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia Privatumo politika. 

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

  Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

  Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

  • Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

  Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

  • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

  BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

  Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

  • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

  Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

  • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.

  Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu [email protected]. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

  Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą, taip pat vykdant teisės aktuose numatytas pareigas.
   

  Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

  Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad leidyklos UAB „Šviesa“ valdomoms „Facebook”, „Instagram“ paskyroms taikoma „Meta platforms“ privatumo bei slapukų politika.
   

  Slapukai

  Informacija apie slapukus pateikiama slapukų įrankyje „Rodyti informaciją“, skiltyje „apie“.
   

  Susisiekite su mumis

  Jei klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:
  Paštu: UAB „Šviesa“ Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas, el. p. [email protected]
  Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: pareigunas@alg.lt
   

  Baigiamosios nuostatos

  Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą mūsų internetinėje svetainėje www.sviesa.lt bei atsiųsdami pranešimą el. paštu. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama www.sviesa.lt.
   

  Privatumo politikos atnaujinimo data: 2022 m. vasario 14 d.