2022 07 26

  Vadovėlis „Pasaulio pažinimas“ 3 klasei (serija TAIP!) – įvertintas kaip tinkamas naudoti ugdymo procese!

  Vadovėlis „Pasaulio pažinimas“ 3 klasei (serija TAIP!) – įvertintas kaip tinkamas naudoti ugdymo procese!

  Nacionalinės švietimo agentūros vertinimu, leidyklos „Šviesa“ vadovėlis „Pasaulio pažinimas“ 3 klasei (serija TAIP!) – pripažintas kaip tinkamas naudoti ugdymo procese.

  Serijos TAIP! pasaulio pažinimo vadovėlio komplekto paskirtis – žadinti ir palaikyti vaikų smalsumą, domėjimąsi gamtos mokslais, skatinti juos tyrinėti, ieškoti informacijos, pažinti reiškinius, atrasti mokslo tiesas.

  Serijos TAIP! pasaulio pažinimo vadovėlio komplekto išskirtinumas:

  • orientacija į vaikų emocinio intelekto, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymą, bendradarbiavimo skatinimą;

  • mokinių bendrųjų ir dalykinių gebėjimų ugdymas taikant mokymosi tiriant metodiką ir strategijas: skatinama kelti klausimus, tyrinėti, pažinti save, savo aplinką, pasaulį, gamtos ir socialinius reiškinius bei įvykius, mokytis ne tik klasėje, mokykloje, bet ir už jos ribų;

  • laboratorija TAIP!, skatinanti praktinę veiklą;

  • užduočių įvairovė, mokymosi strategijos, metodinės rekomendacijos;

  • sąsajos su serijos TAIP! lietuvių kalbos ir matematikos vadovėlių komplektais temų, metodikos, bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų požiūriu.

  Daugiau apie vadovėlį skaitykite čia.

   

  Naujienos kategorijos: