Apie mus

  Padedame mokyti ir mokytis šiuolaikiškai!

   

  Mes tikime, jog mokymasis turi būti įtraukus ir patrauklus, kad vaikai kasdien eksperimentuotų, tyrinėtų, atrastų, klaustų, gilintųsi, augtų žingeidūs ir trokštantys tapti savo gyvenimo kūrėjais. Daugiau užduotų klausimų – mažiau spragų. Daugiau įsitraukimo – mažiau „nepadariau namų darbų”. Daugiau sujungtų taškų – mažiau „mokytoja, kodėl mes šito mokomės?” Toks šiuolaikiškas mokymasis su leidykla „Šviesa“.

   Ką mes kuriame?

   Integruotus mokomojo turinio sprendimus

   Kiekvieną naują vadovėlį sudaro visas priemonių komplektas: popieriniai vadovėliai, mokinio užrašai, pasitikrinamieji darbai, skaitiniai, interaktyvios mokytojo knygos (su papildomomis užduotimis), skaitmeninės priemonės. Visos priemonės kuriamos taip, kad padėtų mokytojams rengti įdomias, įtraukiančias, nuoseklias ir vertingas pamokas, suteikiančias ir žinių, ir įgūdžių.

    Papildomo mokymo(si) leidinius

    „Išmokstu pats“ leidiniai skirti mokytis ir savarankiškai namuose, ir klasėje, siekiant sudominti, įtraukti, pasitikrinti žinias, užpildyti spragas, o svarbiausia, skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą. Šiose mokymo(si) priemonėse lavinami ne tik dalyko, bet ir bendrieji gebėjimai, kompetencijos, skatinama apmąstyti ir įsivertinti savo lūkesčius, veiklas, rezultatą, pažangą. Mokytojai šiuose leidiniuose ras įvairesnių užduočių, kurios padės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą bei vertinti mokinių padarytą pažangą.

     „Smagiosios edukacijos“ leidinius

     Šios serijos leidiniai mokymąsi paverčia smagiu žaidimu, įtraukia visą šeimą, skatina domėtis įvairiais dalykais, žadina smalsumą ir įkvepia. „Smagiosios edukacijos“ leidiniai skirti vaikams nuo 3 metų iki 4 klasės - tiek gabiems mokiniams, tiek norintiems mokytis geriau. Ieškokite jų knygynuose, lavinkite vaikų gebėjimus, stenkitės suteikti daugiau žinių neprarandant įkvepiančio vaikų smalsumo ir pažinimo džiaugsmo.

      Kaip mes kuriame?

      Mes stebime, kaip keičiasi pasaulis – turi keistis ir edukacinis turinys. Kadaise mokęs žinių, dabar jis tarsi įgauna vis daugiau sluoksnių, siūlo sudėtingesnius ir įdomesnius iššūkius, keičiasi ir jam keliami lūkesčiai.  Tikime, kad švietimas turi būti gyvas, mobilus, ir atspindėti  tai, koks kompleksiškas pasaulis tapo šiandien, kokia mąstysena yra aktuali dabar. Pasaulis  pildosi naujais  reikšmingais išradimais, tad jame atsirado naujų problemų ir kartu naujų galimybių bet kurioje mokymosi srityje.

      Todėl nuolat galvojame ir tyrinėjame, kaip turi keistis edukacinis turinys, kad galėtų  geriau atspindėti kintančią aplinką. Esame smalsūs ir atviri, konsultuojamės su mokslininkais, tarptautinę patirtį turinčiais švietimo atstovais, inovatyviais mokytojais, buriame didelę ir įvairialypę autorių bendruomenę, esame Europos mokomosios literatūros leidėjų asocialijos (EEPG) nariai.