Apie Šviesą Naujausios knygos Anonsai Knygų katalogas Mokymo centras MOKYKLA 2013
LT  |  EN
Paieška:
Pagal autorių, pavadinimą, ISBN
Registracija:   
Vardas: Slaptažodis:   
(Ką gausite prisiregistravę?) Slaptažodžio priminimas
Leidiniai pagal klases
Aplankykite
KATALOGAI
Pratybos, vadovėliai, kita mokomoji literatūra
Rekomenduojame
National Geographic
LIETUVA - Kompiuterinė enciklopedija
Knygos internetu
Alma Littera
Naujausios knygos
Vadovėliai > Lietuvių mokykloms > Gimtoji kalba ir literatūra > 
spausdinti
Viktorija Daujotytė, Regimantas Tamošaitis, Rita Tūtlytė, Giedrius Viliūnas
Literatūra XI–XII klasei. Trečioji knyga
800 p., nespalv. iliustr., kietas virš.
Formatas: 16,5x23,7 cm
Šviesa, 2004 m.
ISBN 5430038393
Anotacija:
 
Trečioji knyga parengta pagal Viktorijos Daujotytės, Regimanto Tamošaičio, Ritos Tūtlytės ir Giedriaus Viliūno vadovėlio Literatūra XI–XII klasei Pirmąją knygą. Joje sudėti visi grožinės literatūros kūriniai arba jų ištraukos, kuriuos reikia perskaityti mokantis pagal šį vadovėlį. Skaitytojų patogumui knygoje pateikiama trumpų žinių apie pristatomus rašytojus, užduočių ir klausimų, papildančių vadovėlio užduotis ir padedančių geriau suvokti skaitomus tekstus. Vadovėlio ir šios knygos medžiaga parengta pagal lietuvių kalbos dalyko bendrąją programą ir tinka tiek bendrajam, tiek išplėstiniam šio dalyko kursui.
 
LITERATŪROS IŠTAKOS
Tautosaka, mitas, epas, Šv. Raštas (ištraukos).
 
RENESANSAS
Viljamas Šekspyras.
 
NUO BAROKO IKI SENTIMENTALIZMO
Motiejus Valančius, Kristijonas Donelaitis, Johanas Volfgangas Getė.
 
ROMANTIZMAS
Adomas Mickevičius, Maironis.
 
REALIZMAS
Fiodoras Dostojevskis, Jonas Biliūnas.
 
NAUJOSIOS LITERATŪROS KRYPTYS
Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Vincas Mykolaitis-Putinas, Kazys Binkis, Juozas Tysliava, Juozas Žlabys-Žengė, Petras Tarulis, Kazys Boruta, Jurgis Savickis.
 
TARP MODERNUMO IR TRADICIJOS
Jonas Aistis, Antanas Miškinis, Bernardas Brazdžionis, Salomėja Nėris.
 
Aprašymas:
 
Knyga iš Literatūros vadovėlio XI–XII klasei komplekto (Pirmoji knyga Nuo raštijos pradžios iki XX a. vidurio; Antroji knyga Šiuolaikinė literatūra).
 
Šis vadovėlis skiriamas pirmiausia bendrajam kursui, tačiau pristatomi ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Laikantis naujos aukštesniųjų klasių literatūrinio ugdymo koncepcijos, vadovėlyje išsamiau nagrinėjama maždaug dvidešimt lietuvių ir visuotinės literatūros autorių: V. Šekspyras, J. V. Gėtė, K. Donelaitis, A. Mickevičius, Maironis, J. Biliūnas, V. Krėvė, V. Mykolaitis-Putinas, J. Savickis, S. Nėris, H. Radauskas, A. Kamiu, A. Škėma, J. Marcinkevičius, ir kt. (kai kurie iš jų bendrajame kurse einami pasirinktinai). Kiekvienam autoriui skirtų skyrių įžanginiuose skirsniuose apibūdinamas jų epochos literatūrinis ir kultūrinis kontekstas, aptariamos būtiniausios literatūros istorijos sąvokos, trumpai pristatoma autorių biografija, kūrybos visuma; nagrinėjant privalomus skaityti kūrinius, atkreipiamas dėmesys į istoriškai reikšmingas ir šiandieniškas jų prasmes, mokoma suprasti pagrindines rūšis, žanrus, literatūros kūrinio poetiką ir stilistiką. Mokinio patogumui vadovėlis perskirtas į keturias dalis (knygas): XI, XII klasės kursus ir tekstus su užduotimis.
Dviejose pirmosiose knygose pateikiamas XI ir XII klasės kurso mokomasis tekstas, būtiniausios analizuojamų grožinės literatūros tekstų ištraukos, klausimai, užduotys ir papildoma informacija, o trečiojoje ir ketvirtojoje — medžiaga, su kuria mokinys turėtų dirbti namie: didesni grožinės literatūros tekstai, papildomi klausimai ir užduotys.
Šis vadovėlis — pirmasis, kuriame aukštesniųjų klasių literatūros kurse integruojamos žinios apie lietuvių ir visuotinės literatūros raidą. Ši tendencija atitinka ne tik holistinę ugdymo nuostatą, bet ir šiandieninės Lietuvos integracijos į ES, atsivėrimo globaliniam kultūros kontekstui tendencijas.
Dirbant su šiuo vadovėliu pagrindinis dėmesys turi būti sutelktas į savarankišką kūrinių skaitymą ir aptarimą klasėje, vadovaujantis mokytojo parinktais klausimais bei papildoma informacija. Kūrinių ištraukų nagrinėjimas mokiniams leidžia įgyti teksto interpretacijos arba įdėmaus skaitymo įgūdžių; tekstui keliami klausimai perteikia būtiniausias literatūros teorijos, poetikos žinias. Duodama ir rašto darbų — savarankiškų interpretacijų, apibendrinimų, eseistinių svarstymų — užduočių. Vengiama tokių užduočių, kurios verstų mokinius mechaniškai kartoti vadovėlyje pateikiamas interpretacijas, „kalti“ kontekstinius faktus. Pagrindinis vadovėlio tikslas — literatūrą mėgstančio skaitytojo ugdymas, skaitymo džiaugsmo žadinimas.
 
Turinys:
 
LITERATŪROS IŠTAKOS
                 Apie devynis brolius ir vieną seserį
                 J. Kaupas. Devyniabrolės interpretacija
                 G. Beresnevičius. Gediminas ir Lizdeika
Mitas apie Sovijų
Pasakojimas apie vieną pagonišką paklydimą, apie tai, kad jie Sovijų dievu vadina...
                 Sovijaus mitas
                 Apie Eglę ir Žilviną
Graikų mitai
                 Dzeusas
                 Olimpas
                 Penki amžiai
                 Europė
HOMERAS
                 Iliada (Ištrauka)
Šventasis Raštas (Ištraukos)
Legendiniai metraščių pasakojimai
                 Lietuvių giminės pradžia
                 Bychovco kronika
 
RENESANSAS
VILJAMAS ŠEKSPYRAS
                 Hamletas (Ištraukos)
                
NUO BAROKO IKI SENTIMENTALIZMO
MOTIEJUS VALANČIUS
                 Palangos Juzė (Ištraukos)
KRISTIJONAS DONELAITIS
                 Metai (Ištraukos)
JOHANAS VOLFGANGAS GETĖ
                 Faustas (Ištraukos)
 
ROMANTIZMAS
ADOMAS MICKEVIČIUS
                 Romantika
                 Meilės sonetai
                 Krymo sonetai
                 Vėlinės, III dalis (Ištraukos)
                 Ponas Tadas (Ištraukos)
MAIRONIS
                 Taip niekas tavęs nemylės
                 Mano gimtinė
                 Kur bėga Šešupė
                 Lietuva brangi
                 Daina
                 Oi, neverk, matušėle!
                 Užtrauksime naują giesmę
                 Nebeužtvenksi upės
                 Trakų pilis
                 Pavasaris
                 Vasaros naktys
                 Užmigo žemė
                 Išnyksiu kaip dūmas
                 Vakaras
                 Nuo Birutės kalno
                 Marijos giesmė
                 Jaunoji Lietuva (Ištraukos)
 
REALIZMAS
FIODORAS DOSTOJEVSKIS
                 Nusikaltimas ir bausmė (Ištraukos)
JONAS BILIŪNAS
                 Vagis
                 Tikėjimas
                 Ubagas
                 Kliudžiau
                 Laimės žiburys
                 Liūdna pasaka
 
NAUJOSIOS LITERATŪROS KRYPTYS
ŠATRIJOS RAGANA
                 Sename dvare (Ištraukos)
VAIŽGANTAS
                 Lietuvos žodis („Pragiedrulių“ ištrauka)
VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS
                 Skirgaila (Ištraukos)
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS 
                 Viršūnės ir gelmės
                 Skriski, are
                 Nerandamai
                 Vergas
                 Pesimizmo himnai
                 Rudenio naktį
                 Vidurnaktį
                 Vasaros saulėj
                 Lino žiedas
                 Nuostabios naktys
                 Altorių šešėly (Ištraukos)
KAZYS BINKIS
                 Agitacinio pobūdžio eilėraštis su priemaiša piršlybų
                 Vokiškas pavasaris
                 Debesų jaučiukai
                 Salem aleikum!
                 Pranašas
                 Išsirikiavo senatvė
                 Galvon suaugę baras profesoriai
                 Augnelijų arija
                 Radioekspromtas
                 Penki pavasariai
                 Krupnikas iš lyrikos
JUOZAS TYSLIAVA
                 Pavasarogirda
                 Poetas ir jūra
                 Vėjas
                 Ratai
                 Pieniška daina
                 Auksu lyta
                 Rudens gandas
                 Tysliava Paryžiuj
JUOZAS ŽLABYS ŽENGĖ
                 O, jei!
                 Danguj — pavasaris
                 Lietuviškas pavasaris
                 Pavasario gramatika
                 Iš poemos „Anykščių šilelis“. Nervuota poema
                 Geometrija, Baranauskas ir reljefo špygos
PETRAS TARULIS
                 Peizažas
KAZYS BORUTA
                 Laisvo vėjo valia
                 Su viesula ir su mylima
                 Daina apie klykiančią varną
                 Beviltiška malda
                 Obelis iš Sūduvos sodo
JURGIS SAVICKIS
                 Paskutinis rapsodas
                 Ūkininkai
                 Motina
 
TARP MODERNUMO IR TRADICIJOS
JONAS AISTIS
                 Peizažas
                 Šilainė
                 Vienas kraujo lašas
                 Karavanas
                 Hidalgo
                 Pasaka
                 Lakštingala
                 Persevalis
                 Pastoralė
                 Prologas
                 Karunka
                 Poezija
                 Katarsis
ANTANAS MIŠKINIS
                 Žiema
                 Sudie, žalioji Lietuva!
                 Laimė rudeniniam palte
                 Sieloj kaip viešbuty
                 Vyšnioms žydint
                 Nebežinau, kas daros
                 Daina apie saulėtus namus
                 Taip gera būtų pagyvent be rūpesčio
BERNARDAS BRAZDŽIONIS
                 Jei gyvenimas sapnas
                 Tu nežiūrėk, mama, pro langą
                 Gaudė gražios girios
                 Mes neturime namų
                 Neregio elegija
                 Yra žmogus ir Dievas
                 Per pasaulį keliauja žmogus
                 Žemė
                 Balto balandžio mįslė
                 Ženklų psalmė
                 De profundis
                 Aš čia — gyva
SALOMĖJA NĖRIS
                 Anksti rytą
                 Tau jaunam
                 Jaunystė
                 Alpėse
                 Pabučiavimas
                 Sudeginkit mane
                 Raudona rožė
                 Kada manęs nebus
                 Per lūžtantį ledą
                 Saulės kelias
                 Alyvos
                 Baltas takelis
                 Klajūnėlis
                 Šį rudenį
                 Rudenio vieškeliu
                 Dvidešimtį sū
                 Rudenio arimuos
                 Mano vaikelis
                 Skrenda neganda juoda
                 Pienė
                 Savęs aš gailiuos
                 Tolimas sapnas
                 Lietuvai
                 Dideliam name
                 Prie didelio kelio
                 Dainuok, širdie, gyvenimą
                 Kur baltas miestas
                 Aš tau pavydžiu
                 Kaip tave mylėtau
                 Namo
                 Prie šaltinio
                 Tėvynei
 
Recenzija:
 
  
Leidinio įvertinimas
Įvertinkite leidinį
Rekomenduokite draugui
Komentarai:
vardas:  el. paštas: 
Apačioje esantį kodą įrašykite į laukelį dešinėje
2003, Šviesa. All rights reserved. solution: gaumina Pastabas ir pasiūlymus siųskite webmaster@sviesa.lt