Apie Šviesą Naujausios knygos Anonsai Knygų katalogas Mokymo centras MOKYKLA 2013
LT  |  EN
Paieška:
Pagal autorių, pavadinimą, ISBN
Registracija:   
Vardas: Slaptažodis:   
(Ką gausite prisiregistravę?) Slaptažodžio priminimas
Leidiniai pagal klases
Aplankykite
KATALOGAI
Pratybos, vadovėliai, kita mokomoji literatūra
Rekomenduojame
National Geographic
LIETUVA - Kompiuterinė enciklopedija
Knygos internetu
Alma Littera
Naujausios knygos
Mokomoji literatūra > Lietuvių mokykloms > Mokytojo knygos > 
spausdinti
Eirimas Velička
MANO MUZIKA. IV klasės mokytojo knyga su kompaktinėmis plokštelėmis
96 p., nespalv. iliustr., minkštas virš.
Formatas: 23,5x16,5x0,6 cm
Šviesa, 2012 m.
ISBN 9785430057596
Vid. kaina knygynuose 56.59 Lt
Anotacija:
 
Tai metodinė knyga, skirta pradinių klasių ir muzikos mokytojams, dirbantiems su IV klasės vadovėliu „Mano muzika“. Ji padės pasirengti muzikos pamokoms.
Pirmojoje dalyje pristatomas mokymosi priemonių komplektas, aptariama vadovėlio struktūra. Antrojoje dalyje nagrinėjama dainavimo, grojimo, natų skaitymo, muzikos klausymo mokymosi metodika. Trečiojoje dalyje pateikiami muzikos pamokų planai. Prieduose spausdinamas Janinos Degutytės spektaklis, dainų klavyrai. Prie mokytojo knygos pridedamos dvi muzikai klausyti skirtos kompaktinės plokštelės, kuriose yra ir dalijamoji medžiaga.
 
Natų grafika Eirimo Veličkos.
 
IV klasės muzikos vadovėlio MANO MUZIKA komplektą sudaro:
Vadovėlis su kompaktine plokštele (dainavimas, solfedžiavimas, dūdavimas)
Pratybų sąsiuvinis
Mokytojo knyga su kompaktine plokštele (muzikos klausymas).
 
Turinys:
 
I DALIS
Muzikinis ugdymas ketvirtoje klasėje
Mokymosi šaltinių ir priemonių komplektas
Vadovėlio struktūra
 
II DALIS
Dainavimas
Grojimas muzikos instrumentais
Ritmika ir ritmavimas
Solfedžiavimas ir natų skaitymas
Muzikos komponavimo užduotys
Muzikos klausymas
 
III DALIS
Muzikos pamokų planavimas
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Visų mokslo metų turinio išklotinė
 
PRIEDAI
I priedas: Avinėlis beragėlis (J. Degutytė)
II priedas: partitūros ir klavyrai
Briedžiukas (A. Žilys, A. Matutis)
Raktažolė (E. Velička, J. Degutytė)
Linksma diena (J. Naujalis, A. Baranauskas)
III priedas: kompaktinių plokštelių turinys
CD-1: dainavimas, solfedžiavimas, instrumentiniai ansambliai
CD-2A: muzikos klausymas (pirmoji dalis)
CD-2B: muzikos klausymas (antroji dalis)
Muzikos įrašų šaltiniai
 
LITERATŪRA
 
Ištrauka:
 
I DALIS
MUZIKINIS UGDYMAS KETVIRTOJE KLASĖJE
Ketvirtokų muzikiniai gebėjimai. Ketvirtokai nuo kitų pradinukų skiriasi labiau išreikštais muzikiniais gebėjimais. Jų balsai skambesni, tvirtesni, platesnis jų diapazonas. Todėl su jais pravartu padainuoti platesnės melodijos apimties dainų, išmėginti žemąjį ir aukštąjį balso registrą. Dauguma ketvirtokų jau geba dainuoti ne tik vienu, bet ir dviem ar trimis balsais, tad su jais galima dainuoti ir įvairius dvibalsius, tribalsius ar keturbalsius kanonus.
Ketvirtokų muzikiniai įgūdžiai, didesnė jų muzikinė patirtis skatina rinktis sudėtingesnį, stilistiškai įvairesnį repertuarą. Kita vertus, sparčiai formuojasi jų individualus meninis skonis, ryškėja teigiamos ar neigiamos nuostatos tam tikrų muzikos stilių atžvilgiu. Todėl akivaizdu, kad ketvirtokams nebepakaks vien liaudies dainų; jų repertuarą verta papildyti ir vienu kitu džiazo, roko, populiariosios muzikos pavyzdžiu, kitų tautų tradicinės muzikos pavyzdžiais. Šio amžiaus vaikai mielai dainuoja ne tik visi drauge, bet ir po du, po tris, po keturis. Jie ypač mėgsta pramoginio pobūdžio dainas su fortepijono, gitaros pritarimu ar pagal fonogramą.
Dėl išlavėjusios smulkiosios pirštų motorikos, yra galimybė ketvirtokus mokyti groti įvairiais muzikos instrumentais. Dūdele ar klaviatūra šio amžiaus vaikai jau gali neblogai pagroti šešioliktines natas ar trioles. Kai kurie jų lanko muzikos mokyklą, chorą ar muzikos būrelį. Vertėtų šių vaikų patirtimi pasiremti per muzikos pamokas. Ketvirtokai smalsūs, mielai mokosi skambinti kanklėmis, gitara, pianinu. Kai kurie jų šiuos instrumentus turi namie. Šio amžiaus vaikai mėgsta muzikuoti drauge, dalyvauti įvairios sudėties ansambliuose. Todėl dalį muzikos pamokų laiko verta skirti instrumentinei muzikai. Su ketvirtokais sukurkime dūdelių duetą, tercetą, grokime kanonus, pritarimus dainoms.
Atsižvelgiant į šio amžiaus vaikų muzikos teorijos žinias, natų skaitymo gebėjimus, galima ketvirtos klasės muzikos pamokas papildyti nesudėtingomis muzikos komponavimo užduotimis. Ketvirtokai mielai komponuoja muziką pagal nurodytą sąlygą ar pavyzdį. Pratybų sąsiuviniuose yra užduočių, kuriose reikia sukurti dainos antrąjį balsą (išlaikant tam tikrus intervalus nuo pirmojo balso), iš pateiktų garsų nurodytu ritmu sukomponuoti sutartinę, parašyti ir pagroti paprastas variacijas. Muzikos komponavimo užduotys vaikus papildomai motyvuoja, skatina geriau pažinti natas, padeda pakartoti ir įtvirtinti seniau įgytas muzikos teorijos žinias.
Mokytojo muzikinė kompetencija. Mokytojui, vedančiam muzikos pamokas ketvirtokams, svarbu:
turėti gerą muzikinę klausą ir valdyti balsą, gebėti tiksliai intonuoti ketvirtos klasės mokinių balsams patogiu aukštumu, išmanyti vaikų balsų specifiką ir vokalinio ugdymo metodiką;
mokėti groti bent vienu profesionaliu ir keletu mokyklinių muzikos instrumentų (pvz., fortepijonu ar akordeonu, kanklėmis ar gitara, smuiku ar išilgine fleita, taip pat mokykline dūdele, metalofonu, skudučiais, K. Orfo mušamaisiais);
laisvai skaityti natas, išmanyti muzikos teorijos pagrindus (intervalai, akordai, dermės, diezai ir bemoliai, reliatyviojo solfedžiavimo pagrindai), solfedžio ir ritmikos mokymo metodiką, gebėti sklandžiai solfedžiuoti (iš klausos ir iš natų), ritmuoti;
• turėti platų muzikinės kultūros akiratį (būti susipažinusiam su klasikinės ir šiuolaikinės muzikos literatūra, kompozitoriais, klasikinės muzikos formomis ir žanrais, Lietuvos ir pasaulio tautų tradicine muzika), gerą muzikinį estetinį skonį, meninę nuovoką;
• išmanyti muzikinio ugdymo metodikos principus ir naujoves, muzikos psichologijos pagrindus.
Pageidautina, kad ketvirtoje klasėje muzikos pamokas vestų muzikos mokytojas specialistas, gebantis dirbti su šio amžiaus vaikais. Mokytojo specialisto muzikinė kompetencija, ketvirtokus mokant dainuoti, groti instrumentu ir skaityti natas, yra nepamainoma. Geriausių muzikinių rezultatų ketvirtoje klasėje pasiekiama, kai muzikos mokytojas su pradinukais dirba nuo pirmosios klasės. Išimtis turėtų būti taikoma tik tiems pradinių klasių mokytojams, kurie papildomai yra įgiję muzikinį išsilavinimą. Tačiau ir jiems svarbu turėti puikią muzikinę klausą ir gerą muzikinį pasirengimą.
Mokymosi aplinkos kūrimas. Ketvirtokų muzikos pamokos turėtų vykti tam tinkamoje aplinkoje. Būtų puiku, jei pradinėje mokykloje būtų specialus muzikos pamokoms pritaikytas kabinetas. Čia turėtų būti pianinas ar elektrinė pianola, stelažas muzikos instrumentams ir kitoms priemonėms (muzikos įrašams, ritmo kortelėms, natoms) susidėti.
Labai svarbu įsigyti kokybišką, pakankamos galios muzikos aparatūrą, pageidautina – stacionarų aparatą su atskiromis garso kolonėlėmis. Nepakankamos galios nešiojama aparatūra negalės atkurti reikiamos kokybės garso, todėl vaikai nepatirs estetinio muzikos įspūdžio.
Muzikos kabinete ar klasėje turėtų būti pakankamai erdvės judėti, kad vaikai turėtų kur eiti ratelius ir žaisti muzikinius žaidimus. Erdvė bus ypač reikalinga muzikiniam vaidinimui statyti. Jei muzikos pamokos vyksta tam pritaikytame kabinete, pravartu jo grindis padengti kilimine danga: bus patogu vaikščioti basomis, šokti, susėsti ratu ant grindų.
Svarbu pasirūpinti ir vaizdine medžiaga: muzikos mokytojui pravartu po ranka turėti ritmo kortelių komplektą, skirtą ketvirtokams (ritmo dariniams su šešioliktainėmis natomis mokyti). Didelė nebylioji klaviatūra virš lentos ypač pravers supažindinant vaikus su alteracijos ženklais – diezais ir bemoliais.
Muzikinės veiklos rūšys. Per ketvirtokų muzikos pamokas taikomos tos pačios muzikinės veiklos rūšys, kaip ir ankstesnėse klasėse. Toliau lavinami vaikų dainavimo iš klausos gebėjimai, grojimo pasirinktu melodiniu instrumentu įgūdžiai, mokomasi skaityti ir užrašyti natas, atliekamos muzikos teorijos elementarios komponavimo užduotys. Ketvirtoje klasėje ne tik klausomasi muzikos kūrinių, bet jie ir apibūdinami, analizuojami, aptariama kultūrinė aplinka. Visos čia minimos muzikinės veiklos rūšys yra svarbios ir siejasi tarpusavyje. Sėkmingą visavertį muzikinį mokinių ugdymą lemia ne kuri nors viena, o jų sąsajos ir tarpusavio darna.
Ketvirtokų muzikinis ugdymas apima šias veiksenas:
1) dainavimą (dainuojama drauge ir po vieną, išmėginami paprasčiausi daugiabalsio dainavimo būdai: burdonas, kanonas; mokomasi dainuoti dviem ir trimis balsais; mokomasi dainuoti su muzikos instrumento pritarimu ir be jo, dainuojama pagal fonogramą – karaokė; atliekami kvėpavimo ir raiškaus intonavimo pratimai);
2) grojimą įvairiais muzikos instrumentais (toliau mokomasi groti mokykline dūdele ar išilgine fleita, nebyliąja klaviatūra, mokomasi pritarti dainoms; vadovėlio užduotys skatina vaikus mokytis kankliuoti, skambinti gitara, griežti smuiku);
3) improvizavimą, aranžavimą ir muzikos komponavimo pradmenis (eksperimentuojama muzikos garsais, mokomasi pritarti dainoms bei muzikos įrašams, kurti kompozicijas pagal iš anksto nustatytą sąlygą ir jas užrašyti).
4) solfedžiavimą ir natų skaitymą (solfedžiuojama pagal rankų ženklus ir iš natų; susipažįstama su reliatyviojo solfedžiavimo principais, naudojami įprastos natos ir sutartiniai ženklai bei simboliai);
5) ritmavimą ir kūno perkusijos pratimus (ritmo dariniai skanduojami sutartiniais skiemenimis, atliekami taikant kūno perkusijos priemones: spragsint, pliaukšint, plojant, trepsint; iš kortelių dėliojami ritmo diktantai, kuriami ritmo pritarimai dainoms, atliekami ritmo kanonai ir ostinato1);
6) muzikinės kultūros pažinimą, muzikos kūrinių klausymąsi ir jų nagrinėjimą (klausomasi muzikos įrašų ir gyvo atlikimo; aptariamas muzikos pobūdis, instrumentų tembrai, susipažįstama ir su egzotiškais tolimų šalių instrumentais, nagrinėjama klasikinės muzikos kūrinių forma, aptariami kiti stiliai ir žanrai);
Siekime, kad ketvirtokai per muzikos pamokas įgytų kuo įvairesnės muzikinės patirties. Neapsiribokime viena ar dviem muzikinės veiklos rūšimis. Per muzikos pamokas dainavimą derinkime su grojimu ir kūno perkusija, natų mokymąsi – su gyvu muzikavimu ir kūryba, muzikos klausymą – su gilesniu muzikinės kultūros konteksto pažinimu. Ieškokime įvairesnių muzikinio ugdymo būdų ir metodų, taikykime aktyviuosius, grupinės veiklos metodus. Muzikos pamokas papildykime menų sintezės, kitų dalykų elementais ir idėjomis. Per šventes ir mokslo metų pabaigoje surenkime trečiokų koncertą tėvams, su vaikais dalyvaukime mokyklos renginiuose.
Ieškokime sąsajų ir su kitais mokomaisiais dalykais: gimtąja ir svetimomis kalbomis (tradicinės lietuvių ir kitų tautų dainos), pasaulio pažinimu (įvairių kultūrų muzika, socialinis kultūrinis muzikos kontekstas), kūno kultūra (šokiai, rateliai), daile ir technologijomis (piešimas skambant muzikai, muzikos instrumentų gamyba iš įvairių parankinių medžiagų), net ir matematika (natų ritminių verčių santykiai, intervalų pažinimas ir sudarymas, atsitiktinumas ir kombinatorika).
 
MOKYMOSI ŠALTINIŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS
Nuosekli, darni ugdymo šaltinių ir mokymo(si) priemonių sistema turi neabejotinos įtakos, kad pradinukų muzikinis ugdymas būtų sėkmingas. Ketvirtos klasės mokinių muzikiniam ugdymui plėtoti parengėme mokymosi šaltinių ir priemonių komplektą „Mano muzika“, kuris užbaigia pradinėms klasėms skirtų to paties pavadinimo leidinių seriją. Komplektą sudaro šeši tarpusavy susiję leidiniai: 1) vadovėlis; 2) kompaktinė plokštelė su vadovėlio dainų ir solfedžio pratimų įrašais – CD-1 (pridedama prie vadovėlio); 3) pratybų sąsiuvinis; 4) mokytojo knyga; 5) muzikos klausymuisi skirti įrašai – CD-2 (kompaktinė plokštelė prie mokytojo knygos); 6) vaizdinių priemonių rinkinys – ritmo lentelės ir nebylioji klaviatūra (elektroninis dokumentas, įrašytas į mokytojui skirtą kompaktinę plokštelę). Kiekvienam vaikui yra skirtas vadovėlis [V] su kompaktine plokštele [CD-1] ir pratybų sąsiuvinis [PS], o mokytojui – mokytojo knyga [MK] su dviem muzikai klausytis skirtų įrašų plokštelėmis [CD-2] ir jose įrašytomis ritmo kortelėmis [K]. Šias priemones dar papildo ir muzikos instrumentas, kurį per muzikos pamoką privalėtų turėti kiekvienas vaikas – tai mokyklinė dūdelė [D] arba išilginė fleita.
Vadovėlis [V] – 112 puslapių knyga, skirta kiekvienam mokiniui. Vadovėlyje pateikimi dainų, giesmių, žaidimų tekstai ir natos, dalykiniai tekstai, solfedžiavimo ir ritmavimo pratimai, schemos ir kūrinių vaizdinės partitūros, muzikos instrumentų ir kompozitorių nuotraukos, dailės kūrinių reprodukcijos ir kitos iliustracijos, klausimai ir kūrybinės užduotys. Prie vadovėlio pridedama ir kompaktinė plokštelė [CD-1]. Joje įrašytos vadovėlio dainos ir jų instrumentinės fonogramos, solfedžio pratimai, ansambliai. Vadovėlio turinys ir užduotys apima visą muzikinės veiklos rūšių įvairovę: dainavimą iš klausos ir grojimą pasirinktu muzikos instrumentu, solfedžiavimą ir natų skaitymą, ritmikos pratybas, ansamblinį muzikavimą, muzikos teorijos užduočių atlikimą, muzikinės kultūros pažinimą ir muzikos klausymąsi.
Kompaktinė plokštelė [CD-1] pridedama prie vadovėlio ir yra skirta kiekvienam ketvirtokui. Joje yra 66 vokaliniai ar instrumentiniai įrašai: autorinės ir liaudies dainos, solfedžio pratimai, ansambliai, dainų fonogramos. Daugumą čia įrašytų kūrinių padainavo ir pagrojo patys vaikai – Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokinių ansambliai, vadovaujami muzikos mokytojų Vaivos Karklelienės ir Eirimo Veličkos. Solfedžio pratimus padainavo Vėtra Trinkūnaitė, instrumentais griežė E. Velička (kanklės, smuikas, dūdmaišis, mokyklinė dūdelė, ksilofonas, turkų sazas), Ugnius Keturka (akustinė gitara) ir Gediminas Žilys (bosinė gitara).
Kompaktinė plokštelė padės vaikams prisiminti dainų melodijas, sudarys galimybę dainuoti, solfedžiuoti, dūduoti ir namie, be mokytojo pagalbos. Kad nepamestų ir nesubraižytų, vaikai originalias kompaktines plokšteles gali palikti mokykloje, o namie naudoti asmenines jų kopijas. Vadovėlio dainų ir fonogramų MP3 formato kopijas vaikai gali įsirašyti į įvairias laikmenas, saugoti asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir kt.
Pratybų sąsiuvinis [PS]. Jame spausdinamos 69 įvairaus pobūdžio didaktinės ir kūrybinės užduotys. Visos užduotys glaudžiai siejasi su vadovėlio temomis ir yra su jomis metodiškai suderintos. Dauguma jų skirta natoms mokytis [nr. 1, 8, 10, 12–15, 22–24, 27, 37, 39, 40–42, 49–54, 57–60, 65], klaviatūrai pažinti [nr. 1, 8, 24, 25, 31, 35, 42, 50, 57, 60], muzikos instrumentų pavadinimams prisiminti [nr. 26], ritmikos [nr. 3–7, 45–48, 63–64, 68, 69], muzikos teorijos [nr. 11, 17–19, 28–31, 35, 38, 66] žinioms įtvirtinti, elementariems muzikos komponavimo mėginimams skatinti [nr. 16, 20, 21, 32–34, 36, 43, 44, 55, 56, 61, 62]. Paskutinei kūrybinei užduočiai atlikti prireiks šešiabriaunio žaidimų kauliuko.
Atlikdami pratybas, vaikai mokysis skaityti natas, užrašyti trumpus melodinius bei ritminius darinius, prisimins svarbiausias muzikos teorijos sąvokas. Natų rašto užduotis paįvairins kryžiažodžiai [nr. 11, 26, 29, 66], skirti muzikos teorijos sąvokoms, intervalų pavadinimams, muzikos instrumentų pavadinimams prisiminti. Pratybų sąsiuvinis yra nespalvotas, todėl jo iliustracijas galima spalvinti (geriausia – įvairiais pieštukais). Spalvos naudotinos ir kuriant sutartines [nr. 21, 44, 56], sudarant trigarsius [nr. 25, 57, 60], nagrinėjant fortepijono klaviatūrą [nr. 8, 38, 50]. Spalvinti skirta užduotis su lietuviškų tautinių juostų raštais [nr. 67] – ji ypač pravers klausantis ilgesnės trukmės muzikos kūrinių.
Dvi paskutinės pratybų sąsiuvinio užduotys [nr. 68 ir 69] – tai ritmo kortelių ruošiniai. Iš šių kortelių dėliodami mokytojo diktuojamus ritmo diktantus, vaikai mokysis pažinti ritmines natų ir pauzių vertes, sukurti ir perskaityti įvairius ritmo darinius iš ketvirtinių, aštuntinių, pusinių ir sveikųjų natų, ketvirtinių pauzių. Ruošinius su ritmo kortelėmis iškirpkime ir sukarpykime kaip nurodyta. Karpinius lenkime per pusę ir suklijuokime. Taip padarysime aštuoniolika 38 metro ir tiek pat 24 metro kortelių (38 metro kortelės pažymėtos tuščiavidurio trikampio ženklu). Korteles sudėkime į du atskirus vokus, juos įklijuokime į pratybų sąsiuvinį.
Mokyklinė dūdelė [D]. Šis vaikų pamėgtas muzikos instrumentas nepraranda aktualumo ir ketvirtoje klasėje. Dūduojant lengviau išmokstamos natos, pamokos pagyvėja, vaikams būna įdomiau. Vaikai pučia dūdelę, skaitydami natas, groja kanonus ir nesudėtingus ansamblius, mokosi pritarti dainoms. Pirmoje ir antroje klasėje vaikai mokėsi dūduoti paprastas dainų melodijas, skaityti adaptuotus natų pavyzdžius. Trečioje klasėje vaikai jie išmoko padūduoti visus pirmosios oktavos garsus. Ketvirtoje klasėje vaikai išmoks dūdele pagroti du naujus garsus: fis (fa diez) ir b (si bemol) ir gis (sol diez) mokysis melodijas su šiais garsais skaityti iš natų ir dūduoti [V p. 64–65, 72, 81, 84, 91]. Visos vienos klasės vaikų dūdelės turi būti to paties modelio ir derėti tarpusavyje, todėl jas vertėtų iš anksto užsakyti pas tą patį meistrą.2
Mokytojo knyga [MK]. Tai metodinė knyga mokytojui. Joje aptariami muzikos mokymo ketvirtoje klasėje metodikos pagrindai. Mokytojo knygoje nagrinėjamos vadovėlio temos, pratybų sąsiuvinio užduotys, aptariami muzikos įrašai, pedagogui siūloma įvairių metodinių idėjų. Mokytojo knygą sudaro trys dalys ir priedai. Pirmoje dalyje aptariami ketvirtos klasės mokinių muzikinio ugdymo principai ir priemonės, ugdymo šaltiniai, vadovėlio struktūra. Antroje dalyje nagrinėjamos dainavimo, solfedžiavimo ir natų skaitymo, ritmikos mokymosi, grojimo muzikos instrumentu, muzikos klausymo metodinės idėjos, pristatomi ir aptariami kūriniai, skirti dainuoti, groti, klausytis muzikos. Trečioje dalyje teikiama pasiūlymų, kaip planuoti muzikos pamokas, spausdinami trumpalaikiai (mėnesio trukmės) ugdymo turinio planai.
Prieduose – J. Degutytės pjesės „Avinėlis beragėlis“ tekstas, dainų partitūros ir kompaktinių plokštelių turinio aprašai.
Prie mokytojo knygos pridedamos dvi muzikai klausyti skirtos kompaktinės plokštelės [CD-2A ir CD-2B]. Jose įrašyti muzikos klausymuisi skirti kūriniai ir elektroninis dokumentas – ritmo kortelės [K].
Dvi kompaktinės plokštelės muzikai klausyti [CD-2A ir CD-2B]. Tai muzikos įrašai, leidžiami kartu su mokytojo knyga. Dviejose plokštelėse įrašyti 47 kūriniai ar jų ištraukos, suderintos su atitinkamomis „Mano muzikos vadovėlio IV klasei“ muzikos klausymosi ir muzikinės kultūros pažinimo temomis (šios temos vadovėlyje pažymėtos sutartiniu smuiko rakto ženklu oranžiniame ovale). Įrašai padės supažindinti vaikus su vadovėlyje aprašytais muzikos instrumentais, žymiais kompozitoriais ir jų kūriniais. Mokytojas galės pristatyti vadovėlyje nagrinėjamas muzikos formas ir žanrus: kanoną, trijų dalių formą, rondo, variacijas, simfoniją, fugą, siuitą. Mokytojas savo nuožiūra muzikos pamokas gali paįvairinti ir įrašais iš savo asmeninės kolekcijos.
Ritmo kortelių rinkinys [K]. Rinkinį sudaro trumpas aprašas, ritmo kortelės ketvirtinėms, aštuntinėms, šešioliktinėms natoms, ketvirtinėms ir aštuntinėms pauzėms mokyti (aštuoniolika kortelių – 38 metro ir tiek pat – 24 metro), du muzikinio metro ženklai (38 ir 24 ), nebyliosios klaviatūros dalys. Dokumentas su šių priemonių ruošiniais įrašytas į muzikai klausyti skirtą kompaktinę plokštelę [CD-2A] prie mokytojo knygos. Atspausdinęs šiuos ruošinius, kiekvienas mokytojas pasidarys ketvirtos klasės muzikos pamokoms būtinų vaizdinių priemonių rinkinį.
<...>
Mokytojo muzikos instrumentas. Muzikos mokytojas turi pasirinkti tinkamą muzikos instrumentą, kurį būtų galima nešiotis iš klasės į klasę. Jis turi būti patogus, lengvai suderinamas, malonus ausiai ir tinkamas akompanuoti vaikų balsams. Instrumentu mokytojas duoda pradinį dainos toną, groja dainų ir šokių melodijas, pritarimus, improvizuoja. Tradicines devynstyges kankles laikytume vienu tinkamiausių pradinei mokyklai instrumentų. Tokios kanklės nebrangios, jomis lengva išmokti kankliuoti. Per muzikos pamokas naudotini ir kiti instrumentai: išilginė fleita, gitara, smuikas, pianinas ar pianola, sintezatorius, išilginė fleita, akordeonas.
 
_________________________________
1 Ostinato – muz. kūrinio komponavimo būdas, kai kartojamas muz. garsas, motyvas, frazė, sakinys ar ritminė figūra.
2 Mokyklines dūdeles gamina Gintaras Kaminskas Vilniuje ir Gediminas Ramanauskas Šiauliuose.
 
Leidinio įvertinimas
Įvertinkite leidinį
Rekomenduokite draugui
Komentarai:
vardas:  el. paštas: 
Apačioje esantį kodą įrašykite į laukelį dešinėje
2003, Šviesa. All rights reserved. solution: gaumina Pastabas ir pasiūlymus siųskite webmaster@sviesa.lt