Apie Šviesą Naujausios knygos Anonsai Knygų katalogas Mokymo centras MOKYKLA 2013
LT  |  EN
Paieška:
Pagal autorių, pavadinimą, ISBN
Registracija:   
Vardas: Slaptažodis:   
(Ką gausite prisiregistravę?) Slaptažodžio priminimas
Leidiniai pagal klases
Aplankykite
KATALOGAI
Pratybos, vadovėliai, kita mokomoji literatūra
Rekomenduojame
National Geographic
LIETUVA - Kompiuterinė enciklopedija
Knygos internetu
Alma Littera
Knygų katalogas
Mokomoji literatūra > Lietuvių mokykloms > Mokytojo knygos
spausdinti
Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė, Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė
LIETUVIŲ KALBA IX klasei. Mokytojo knyga (serija „Mokytojo knyga“)
112 p., nespalv., minkštas virš.
Formatas: 20,5x29x0,7 cm
Šviesa, 2011 m.
ISBN 9785430056353
Vid. kaina knygynuose 54.90 Lt
Anotacija:
 
Ši metodinė knyga skirta mokytojams lituanistams, dirbantiems su Audronės Razmantienės, Vidos Marcišauskaitės, Jurgitos Petrauskaitės, Astos Leskauskaitės Lietuvių kalbos vadovėliu IX klasei (2011). Joje pateikiamas lietuvių kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas ir visų vadovėlio skyrių trumpalaikiai planai su pamokų rekomendacijomis.
Knygoje mokytojai ras ir papildomų pamokų scenarijų, ir svarbių nuorodų, padėsiančių lengvai susirasti reikiamos medžiagos.
 
Vadovėlio komplektą sudaro:
• Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga
• Užduočių sąsiuvinis
• Mokytojo knyga.
 
 
Lietuvių kalbos mokymo IX klasėje planus ir mokytojo knygos dalį rasite čia.
 
Turinys:
 
Pratarmė
IX klasės lietuvių kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas
1 SKYRIUS. Kartojimas
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Klausymosi gebėjimų įtvirtinimas
2 pamoka. Taisyklingos tarties reikalavimų kartojimas
3 pamoka. Morfologijos kartojimas: kalbos dalys
4 pamoka. Morfologijos kartojimas: žodžių daryba ir rašyba
5 pamoka. Sintaksės kartojimas: sakinio dalys ir sakinys
6 pamoka. Pasirengimo rašymo užduotims kartojimas
7 pamoka. Rašymo užduočių aptarimas: juodraščių tobulinimas
8 pamoka. Kartojimo skyriaus apibendrinimas
 
2 SKYRIUS. Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Kalba – pasaulio atspindys
2 pamoka. Kalba – gyvas organizmas
3 pamoka. Lietuvių kalbos išskirtinumas
4 pamoka. Senieji lietuviški raštai ir jų kultūrinis kontekstas
5 pamoka. Ryškiausios senųjų raštų kalbos ypatybės
6 pamoka. Grupinė kūrybinė užduotis: pranešimas apie kalbą
Papildomos pamokos scenarijus
Literatūros kūrinio kalbos analizė: kalba ir socialinis kultūrinis kontekstas
 
3 SKYRIUS. Kalbėjimas
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Bendravimo situacijos ir viešasis kalbėjimas
2 pamoka. Viešoji kalba
3 pamoka. Rengimasis viešajai kalbai
4 pamoka. Rengimasis viešajai kalbai. Medžiagos rinkimas
5 pamoka. Rengimasis viešajai kalbai. Įžanga
6 pamoka. Rengimasis viešajai kalbai. Pabaiga
7 pamoka. Mokomės sakyti viešąją kalbą
8 pamoka. Kalbos sakymas ir įsivertinimas
Papildomos pamokos scenarijus
Viešųjų kalbų analizė
 
4 SKYRIUS. Kirčiavimas
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Priegaidžių skyrimas
2 pamoka. Kaitomųjų kalbos dalių kirčiavimas
3 pamoka. Kaitomųjų kalbos dalių kirčiavimas
4 pamoka. Mokomės kirčiuoti be klaidų
5 pamoka. Mokomės kirčiuoti be klaidų
6 pamoka. Naujų kirčiavimo įgūdžių įtvirtinimas
Papildomos pamokos scenarijus
Žodžio galo taisyklė. Kirčiavimas ir kalbos apraiškos
 
5 SKYRIUS. Skaitymas
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: viešoji kalba
2 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: mokslo populiarusis straipsnis
3 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: recenzija
4 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: interviu
5 pamoka. Skaitome negrožinius tekstus: laiškas
6 pamoka. Taikome suvokimo strategijas: kūrybinės užduotys
Papildomos pamokos scenarijus
Skaitome negrožinius tekstus: Seneka. Laiškai Lucilijui
 
6 SKYRIUS. Sintaksė (I)
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Vientisinis ir sudėtinis sakinys
2 pamoka. Kaip skirstomi sudėtiniai sakiniai
3 pamoka. Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai
4 pamoka. Įtvirtiname sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyrybos įgūdžius
5 pamoka. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai
6 pamoka. Šalutinio dėmens vieta sakinyje
7 pamoka. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba
 
7 SKYRIUS. Rašymas (I)
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Susipažinkime: mokslinis stilius
2 pamoka. Mokomės aiškinti: aiškinamojo teksto komponavimas
3 pamoka. Rašome recenziją
4 pamoka. Tobuliname juodraštį (I)
5 pamoka. Susipažinkime: publicistinis stilius
6 pamoka. Rašome interviu
7 pamoka. Tobuliname juodraštį (II)
8 pamoka. Kūrybinės užduotys: biografinis pasakojimas
Papildomos pamokos scenarijus
Literatūrinė biografija: Bitė Vilimaitė. Apsakymai apie Žemaitę
 
8 SKYRIUS. Sintaksė (II)
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Šalutinių dėmenų rūšys
2 pamoka. Plačiau apie šalutinių dėmenų rūšis
3 pamoka. Šalutinių dėmenų laipsniai ir vienarūšiai šalutiniai dėmenys
4 pamoka. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių sintaksiniai sinonimai
5 pamoka. Apibendriname sudėtinius prijungiamuosius sakinius
6 pamoka. Įtvirtiname vientisinių ir sudėtinių sakinių skyrybos įgūdžius
Papildomos pamokos scenarijus
Cituojame
Papildomos pamokos scenarijus
Citatų skyryba
 
9 SKYRIUS. Rašymas (II)
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Susipažinkime: administracinis stilius
2 pamoka. Motyvacinis laiškas, prašymas
3 pamoka. Autobiografija
4 pamoka. Charakteristika, rekomendacija
5 pamoka. Asmeninio pobūdžio tekstai: laiškas
6 pamoka. Kūrybinės užduotys: autobiografinis pasakojimas
Papildomos pamokos scenarijus
Kūrybinės užduotys: šeimos istorija
 
10 SKYRIUS. Apibendrinimas. Metinis darbas
Trumpalaikis planas
Pamokų rekomendacijos
1 pamoka. Kalbos kurso kartojimas. Metinio darbo temos pasirinkimas
2 pamoka. Sintaksės kartojimas
3 pamoka. Sintaksės kartojimas
4 pamoka. Kalbos kurso kartojimo apibendrinimas
5 pamoka. Teksto rašymo kartojimas
6 pamoka. Metinio darbo pristatymas
 
Ištrauka:
 
PRATARMĖ
 
Jūsų rankose trečioji Lietuvių kalbos vadovėlio IX klasei komplekto dalis – mokytojo knyga. Vadovėlis (pirmoji ir antroji knygos) pirmiausia skirtas mokinio mokymuisi, užduočių knygelė – Lietuvių kalba. Papildomos užduotys IX klasei – jo gebėjimams ir pasiekimams pa(si)tikrinti ir įtvirtinti, o mokytojo knyga – su minėtu vadovėliu dirbančių mokytojų parankinė priemonė.
Sudarant mokytojo knygos turinį ir atrenkant medžiagą laikytasi principo nedubliuoti vadovėlio, pateikti mokytojui kuo įvairesnės ir rengiantis pamokoms svarbios informacijos, metodinių patarimų, sudėtingesnių užduočių atsakymų. Todėl šiame leidinyje rasite IX klasės lietuvių kalbos ugdymo pamokų ilgalaikio plano variantą, trumpalaikius visų dešimties vadovėlio skyrių planus, visų pamokų rekomendacijas ir 8 papildomų pamokų scenarijus su rekomendacijomis. Tokį mokytojo knygos turinį lėmė ne tik praktinė autorių patirtis, bet ir daugybė susitikimuose su mokytojais išgirstų siūlymų. Suprantama, ne į visus pageidavimus buvo įmanoma atsižvelgti.
Iš pirmo žvilgsnio mokytojo knyga gali pasirodyti klaidi. Kad jos sandarą perprasti būtų lengviau, pamėginsime trumpai ją apžvelgti.
 
Ilgalaikis planas. Šis planas parengtas atsižvelgiant į Bendruosiuose ugdymo planuose numatytą IX–X klasės lietuvių kalbos pamokų skaičių – 9 savaitinės pamokos per dvejus metus – ir į kelis galimus pamokų skaičiaus paskirstymo variantus – 4 pamokos IX klasėje ir 5 pamokos X klasėje, ir atvirkščiai. Lietuvių kalbos vadovėlis IX klasei pritaikytas pirmajam variantui – keturioms savaitinėms pamokoms (dažniausiai tokiu atveju mokytojai skiria 2 pamokas kalbinių ir 2 pamokas – skaitymo ir literatūrinų gebėjimų ugdymui). Tačiau mokytojo knygoje mokytojai ras 8 papildomų pamokų scenarijus. Jie numatyti kitam pamokų paskirstymo variantui – kai mokykloje IX klasės lietuvių kalbos kursui skiriamos 5 savaitinės pamokos.
Pateikiamas tik kalbinio ugdymo pamokų ilgalaikis planas. Mat rengiant Lietuvių kalbos vadovėlį IX klasei dar nebuvo nė vieno literatūrinio ugdymo vadovėlio, parengto pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Tačiau literatūrinis ugdymas nėra visiškai pamirštas – vadovėlyje pateikiama nemažai literatūrinių tekstų, o trumpalaikiuose planuose rasite nuorodų, kaip kalbinį ugdymą sieti su literatūriniu.
Siūlomos tokios ilgalaikio plano dalys: situacijos analizė, tikslas ir uždaviniai, turinio dalys, mokinių pažangos vertinimo principai, baigiamosios pastabos. Jeigu mokykloje susitarta dėl kitokių ilgalaikio plano dalių, mokytojui neturėtų būti sudėtinga mūsų siūlymus ir mokyklos susitarimus suderinti remiantis kita mokytojo knygoje pateikiama medžiaga: trumpalaikiais planais, pamokų rekomendacijomis ir kt. Svarbiausias principas – ilgalaikis planas yra pagrindas, padedantis mokytojui susidaryti metų programą, o trumpalaikis planas yra ilgalaikio plano detalizavimas, jis rengiamas tam ir taip, kad padėtų ne tik aiškiai, išsamiai ir konkrečiai numatyti visas Bendrosiose programose numatytas veiklas ir mokiniams pasiekti numatytą gebėjimų lygmenį, bet ir garantuoti kokybišką ir patrauklų ugdymą.
 
Trumpalaikiai planai. Ilgalaikis planas detalizuojamas pagal mokykloje susitartus ir suderintus principus atskirais etapais – pagal turinio dalis. Mūsų siūlomos dalys – vadovėlio skyriai, todėl mokytojo knygoje pateikiama 10 trumpalaikių planų. Juos mokytojas gali pritaikyti konkrečiai klasei, koreguoti ir tikslinti atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus, mokymosi stilius ir praeitos kurso dalies (skyriaus) mokymosi rezultatus (pasiekimus).
Kiekviename trumpalaikiame plane apibrėžiamas pagrindinis tikslas (vienas iš IX klasės kurso uždavinių) ir nurodoma, kokiu būdu jis įgyvendintinas. Be to, nurodomos atitinkamos turinio apimtys, pateikiamos Bendrosiose programose. Siūlomos tokios trumpalaikio plano dalys: pamokos tema, uždaviniai, mokymosi veiklos, vertinimas, sąsajos su kitais mokomaisiais dalykais ir pastabos. Šios dalys tiesiogiai sietinos su vadovėlyje pateikiama pamokų medžiaga ir mokytojo knygos pamokų rekomendacijomis.
 
Pamokų rekomendacijos. Mokytojo knygos medžiaga, kaip ir vadovėlio, suskirstyta skyriais ir pamokomis. Kiekvienos pamokos rekomendacijų sandara:
Gebėjimai, žinios, supratimas. Vadovėlyje pamokų pradžioje ir trumpalaikiuose planuose nurodyti pamokų uždaviniai sukonkretinami Bendrosiose programose nurodytais gebėjimais, žiniomis ar supratimu. Pateikiama patarimų, kaip pradėti pamoką ir kaip tikslingiausiai pasinaudoti įvadinėje pamokos dalyje pateikta medžiaga ar užduotimis.
Tezės pateiktims. Šioje pamokos rekomendacijų dalyje siūloma tezių pateiktims parengti, jei mokytojas turi galimybių ir noro aiškindamas naują medžiagą naudotis informacinėmis technologijomis.
Patarimai ir užduočių komentarai. Ši dalis – autorių rekomendacijos mokytojui, kaip geriau paaiškinti mokiniui užduotis, kaip organizuoti veiklą. Pateikiami ir sudėtingesnių užduočių atsakymai (beje, vadovėlyje neakcentuota, tačiau mokytojai iš karto turėtų suprasti, kad užduotys, pažymėtos ženklais * arba **, yra sudėtingesnės). Visa tai pravers rengiantis pamokoms, planuojant konkrečias veiklas, galbūt paskatins kai kurias užduotis ar veiklą diferencijuoti, individualizuoti ir pan.
Apibendrinimas ir įsivertinimas. Ši dalis tiesiogiai susieta su atitinkama vadovėlio pamokos dalimi. Mokytojo dėmesys atkreipiamas į specifinius konkrečiose pamokose ugdytinus ir vertintinus gebėjimus, veiklas ar žinias.
Naudingos nuorodos, šaltiniai. Pateikiama mokytojui naudingos informacijos ar šaltinių nuorodų (interneto adresų, knygų, straipsnių ir kt.).
Refleksija. Tai tiesiog truputis tuščios vietos mokytojui pasižymėti pastaboms, siūlymams, ateities planams ir pan. apmąsčius pamoką, o gal jai rengiantis.
 
Papildomų pamokų scenarijai. Kaip jau minėta, mokytojo knygoje pateikiami 8 papildomų pamokų scenarijai tam atvejui, jei IX klasės lietuvių kalbos kursui numatytos ne 4, bet 5 savaitinės pamokos. Jie yra skirti konkretiems skyriams ir parengti taip, kad mokytojas jais naudodamasis galėtų nesunkiai pasirengti papildomoms pamokoms.
 
Tokia mokytojo knygos sandara turėtų daugeliu atvejų padėti mokytojui rengtis pamokoms. Siūloma medžiaga nėra privaloma. Autorės nuoširdžiai džiaugsis, jei mokytojas kūrybiškai remsis rekomendacijomis, rinkdamasis veiklas atsižvelgs į konkrečios klasės mokinių pasiekimus, individualius mokymosi stilius ir kt., t. y. pasitelks savo pedagoginę patirtį ir nuojautą.
Esminę mokytojo knygos medžiagą – ilgalaikį ir trumpalaikius planus, nurodytus garso ir vaizdo įrašus, kurių reikia kai kurioms vadovėlio užduotims atlikti, kai kurių pamokų pateikčių – bei kitos įdomios ir vertingos medžiagos rasite „Šviesos“ leidyklos specialioje interneto svetainėje (www.sviesa.lt/eturinys/lkx9/).
Tikimės, kad ši mokytojo knyga pagelbės kolegoms mokytojams, ir nuoširdžiai linkime įdomių pamokų ir darbščių, kūrybingų mokinių!
 
Autorės
 
 
7 SKYRIUS. Rašymas (I)
 
Pamokų rekomendacijos
 
1 pamoka. Susipažinkime: mokslinis stilius
 
Gebėjimai, žinios, supratimas
3.1.1. Paaiškinti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo, adresato pasirengimo, vertybinių nuostatų, įsitikinimų, komunikavimo situacijos.
3.1.2. Rengiantis rašyti įvertinti adresato pasirengimą, numatyti jo lūkesčius ir atitinkamai reaguoti.
3.1.3. Vengti šnekamosios kalbos žodžių, frazių oficialiose situacijose.
 
Įvadinėje pamokos dalyje aptariama Rudnosiuko paskaita apie jaustukus. Mokiniams siūlytina prisiminti, kas yra parodija, pasvarstyti, ką autorius parodijuoja.
 
Tezės pateiktims
 Funkcinis stilius – kas tai?
 Funkcinių stilių skyrimas pagal vartojimo sritį ir kalbėjimo akto funkcijas (lentelės analizė).
 Mokslinio stiliaus teksto („Ką reiškia chebra?“) analizė remiantis funkcinio stiliaus požymiais.
 Mokslinio stiliaus žanrai.
 
Patarimai ir užduočių komentarai
1. Atlikdami šią užduotį mokiniai gali naudotis lentele, kuria remiantis buvo aptartos teksto „Ką reiškia chebra?“ mokslinio stiliaus ypatybės. Nagrinėjant tekstą turėtų išryškėti, jog Rudnosiuko paskaita turi mokslinio stiliaus bruožų, bet jo pateikiami kalbinio „tyrimo“ duomenys neturi mokslinio pagrindo. Taigi „Rudnosiuko paskaita apie jaustukus“ – ne mokslinio, o meninio stiliaus tekstas.
2. Tai straipsnis.
Vartojimo sritis – ornitologija, zoologijos mokslo sritis, nagrinėjanti paukščius.
Turinys – kalbama apie tai, kas lemia paukščių spalvas.
Funkcija – informavimo (skelbiami tyrimo duomenys).
3. Dalykinis tikslumas:
 Paukščių plunksnos pagerina skraidymo savybes ir apsaugo nuo šalčio.
 Paprastai plunksnų spalva priklauso nuo <...> melanino ir karotinoidų.
 Melaniną gamina paukščių ląstelės, vadinamos melanocitais.
Minčių dėstymo nuoseklumas, aiškumas, glaustumas:
Kai kurių spalvų atsiranda ne dėl pigmentų. Jos susijusios su šviesos pasiskirstymu plunksnų paviršiaus struktūroje. Tokios spalvos vadinamos struktūrinėmis. Baltos plunksnos neturi pigmento ir „spalvą“ įgauna šviesai krintant ant jų paviršiaus ir tarp jų.
Vartojami terminai: žinduoliai, pigmentai, melaninas, karotinoidai, ląstelės, melanocitai, fotosintezė, imuninė siste­ma, organizmai.
4. Teksto suvokimo klausimų atsakymai:
4.1. Tema – kas lemia paukščių spalvas, tikslas – informuoti, paaiškinti.
4.2. Plačioji visuomenė.
4.3. Paukščių plunksnų spalva priklauso nuo tam tikrų paukščių odos pigmentų.
4.4. Dažniausi pigmentai – melaninas ir karotinoidai.
4.5. Melaninas lemia juodus atspalvius, daugumą rudų ir pilkų tonų, karotinoidai – raudoną, oranžinę ir geltoną spalvas. Ryškių spalvų plunksnos rodo, kad paukščiai yra sveiki ir geba rasti tinkamo maisto, spalvingumas svarbus poruojantis.
4.6. Apibendrinami 2, 3 užduočių atsakymai.
5. Teksto suvokimo klausimų atsakymai:
5.1. Kaip vertinti elektroninį žargoną?
5.2. Neigiamai, nes ardoma skyrybos sistema, nyksta skirtumas tarp raidžių ir skaitmenų.
5.3. Elektroninis žargonas turi savotiško žaismingumo, prisideda prie raštingumo ugdymo ir skatina kūrybiškumą.
5.5. Teksto autorė elektroninį žargoną vertina ne taip optimistiškai kaip britų kalbininkas. Vertinimą išsako vartodama patarlę: „Lazda turi du galus.“
5.6. Telefono žinučių rašymas žargonizuotu stiliumi.
5.8. Prie publicistinio stiliaus. Kalbama visuomenei aktualia tema, kalbos dalykiškumas dera su vaizdingumu.
 
Apibendrinimas ir įsivertinimas
Šią pamoką įsivertinti mokiniams padės pamokos pabaigoje pateikiama įsivertinimo užduotis. Ją atlikę mokiniai turėtų užpildyti pažangos lapus, kuriuose aprašytų, ko išmoko, kas buvo sunku ir kaip mokymosi rezultatus galėtų pagerinti.
 
Naudingos nuorodos, šaltiniai
1. www.nemokamospdfknygos.lt/zurnalai/94-iliustruotasis-mokslas.html
2. old.vgtu.lt/upload/18/pdf/35215.pdf
3. www.lki.lt/lki/kkb/zodis.php
 
Refleksija
 
 
 
 
 
2 pamoka. Mokomės aiškinti: aiškinamojo teksto komponavimas
 
Gebėjimai, žinios, supratimas
3.1.4. Skirti aiškinimą ir argumentavimą.
3.1.5. Žinoti pagrindinius aiškinimo modelius: teiginys – pavyzdys, priežastis – padarinys, problema – sprendimas, lyginimas. Atsižvelgiant į aiškinimo tikslą pasirinkti tinkamą modelį.
3.1.6. Rašant dalykinius aiškinamuosius tekstus vartoti neutralią, gana specifinę, leksiką, beasmenius sakinius, neveikiamosios rūšies dalyvius.
 
Įvadinėje pamokos dalyje aptariamas Liutauro Degėsio esė fragmentas. Svarbu išsiaiškinti, kada mokiniai nesupranta aiškinimo, kaip tokiu atveju elgiasi ir kaip šią problemą sprendžia. Tai padaryti gali padėti užduotis baigti dialogus.
I
Mokinė: „Ponia mokytoja, gal galėtumėte tai pakartoti dar kartą?“
Mokytoja: „Tam dabar neturime laiko.“
Mokinė: „Bet aš nieko nesupratau.“
Mokytoja: „Mes apie tai kalbame jau nežinia kelintą kartą nuo pat penktos klasės.“
Mokinė: „Bet aš vis tiek nesupratau.“
... ... ... ...
II
Mokinė: „Manau, jog neteisinga, kad gavau ketvertą!“
Mokytojas: „Ar juokauji?“
Mokinė: „Bet trečio klausimo aš nesupratau.“
Mokytojas: „Jis buvo visai paprastas.“
Mokinė: „Na, taip! Bet vis dėlto aš ne viską supratau.“
Mokytojas: „Taip jau yra. Namie dar kartą pažiūrėsi, tikrai viską suprasi.“
... ... ... ...
Pagal Berndt Brucker (Neieškok žodžio kišenėje. Vilnius: Alma littera, 2008)
 
Tezės pateiktims
 Ar aiškinimas dažnas kasdienybėje?
 Aiškinimo modeliai – kokie jie?
 Aiškinimo modelių pavyzdžiai, jų analizė.
 Grafinės aiškinimo modelių versijos, jų pristatymas.
 
Patarimai ir užduočių komentarai
1. Teksto suvokimo klausimų atsakymai:
1.1. Tai mokslinio stiliaus tekstas. Vartojimo sritis – fizikos mokslas, funkcija – informuoti, paaiškinti.
1.2. Fizikos mokslo terminai: molekulė, medžiaga, dalelė, traukos jėga.
1.3. Klausimas – atsakymas. Mokinių schemos.
1.4. Kodėl vanduo yra drėgnas?
1.5. Aiškinama vandens savybė sudrėkinti paviršių.
1.6. Sakinius sieja: pirmiausia, norint į jį atsakyti, pavyzdžiui, todėl, užtat, taip yra todėl; pastraipas sieja: taigi, kodėl, visai kitokios negu.
2. Atlikdami šią užduotį mokiniai pasirenka gamtos reiškinį ir jį aiškina bendradarbiaudami su fizikos ar biologijos mokytoju. Priminkime jiems, kad naudodami vadovėlių medžiagą ją perfrazuotų.
3. Teksto suvokimo klausimų atsakymai:
3.1. Yra vaikų, kurie mokykloje liūdi, nuobodžiauja, jaučiasi svetimi.
3.2. „Vaikas jaučiasi išduotas, išguitas.“ ,,Įvykių, įspūdžių nėra – ir tai liūdniausia.“
3.4. Su antikos kontekstu, Homero epine poema „Odisėja“. Pagrindinio jos veikėjo Odisėjo tėvynė – Itakė. Romėnų mitologijoje vartojama lotyniška Odisėjo vardo forma – Ulisas.
3.5. Kalbama apibendrintai apie kiekvieno iš mūsų mokyklas. Vartojamas tropas – antonomazija (tikrinis vardas vartojamas vietoj bendrinio arba atvirkščiai).
3.6. Vieni vidinius sunkumus, kompleksus įveikė, kiti jų tebeturi.
 
Apibendrinimas ir įsivertinimas
Įsivertinimo užduotis siūlo šios pamokos mokymosi patirtį susieti su pamokos „Susipažinkime: mokslinis stilius“ patirtimi: įvertinti ne tik įgytas žinias, bet ir gebėjimą būti aktyviems ir kūrybingiems. Pabaigtus sakinius mokiniai gali palyginti ir aptarti su suolo draugu ar grupėmis. Svarbu numatyti tolesnę mokymosi perspektyvą.
„Veidukų“ metodas gali būti taikomas ir pamokos pradžioje, pasiūlant mokiniams įsivertinti trumpalaikę vienos dienos nuostatą būsimos pamokos atžvilgiu. Vėliau šią nuostatą verta susieti su mokymosi sėkme.
 
Naudingos nuorodos, šaltiniai
1. Brucker B. Neieškok žodžio kišenėje. Vilnius: Alma littera, 2008.
2. Nauckūnaitė Z. Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
3. www.tts.lt/~dale/Pateiktys/Aiskinimas.ppt
4. www.nemokamospdfknygos.lt/zurnalai/94-iliustruotasis-mokslas.html
 
Refleksija
 
 
 
 
 
3 pamoka. Rašome recenziją
 
Gebėjimai, žinios, supratimas
3.1.D. Išsakyti savo požiūrį, nuosekliai plėtojant pagrindinę mintį, vertinti.
3.1.8. Komponuoti tekstą laikantis trinarės sandaros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas).
3.1.11. Tinkamai komponuoti pastraipas (teiginys, argumentai, apibendrinimas).
 
Įvadinėje pamokos dalyje pagal pateikiamus klausimus aptariama Regimanto Tamošaičio komentaro apie jaunųjų filologų konkursus ištrauka. Prisimenami mokinių kūrybiniai bandymai, jų privalumai ir trūkumai, kurie apibendrintai aptariami komentare („Gimtasis žodis“. 2009, Nr. 5, p. 34–40).
Pamokai paįvairinti mokiniams galime perskaityti vieną iš paprastų ir šmaikščių Vislavos Šimborskos (Wislawa Szymborska) recenzijų (kn. Neprivalomi skaitiniai) arba pacituoti ironiškus žurnalisto Henriko Vaitiekūno kritinius komentarus:
 
...Laidą „Kitas!“ (tą, kur profesinių mokyklų mokiniai redaktorių pamokomi, kad „būtinai reikia pasakyti ką nors „apie papus“) pirmosios Lietuvoje rodyti pradėjo „į jaunimą orientuotos TV“. Smagi laida. Tik va, bėda: seneliai, kuriems jau keturiasdešimt, nelabai supranta, apie ką tas deimantinis Lietuvos jaunimas kalba.
Pasirodo, laida „Kitas!“ savo žiūrovus supažindina su naujausiais Lietuvos genetikos pasiekimais: nūnai vis dažniau randasi piliečių, kurių smegenėlėse – anei vieno vingio. Jos lygios, kaip Kuršių marios šį šeštadienio rytą.
Žinau, kad tokį teiginį būtina įrodyti. Todėl cituoju. Solveiga: „... jisai sako tipo stovi mašina tipo sako imk tipo kibirą tipo nuplauk mašiną...“
Ugnius: „... ieškau panos, kuri mokėtų šlapintis fontanu. O aš šlapinuosi grafiti...“
Vaida: „Su tokia gėlių puokšte eik ir savo subinę pasidilgink!“
Edgaras: „Tu – tikra prasrutėlė!“
...Kadangi prasrutėliškos (žodynuose šito žodžio nėra) mintys taip liejasi ne pirmą ir net ne antrą savaitę, tai laukėme, kada panašią ar tokią pat laidą pradės kitas kanalas. Tačiau nesulaukėme.
 
Pagal TVpubliką (2011, Nr. 29 (521)
 
Tezės pateiktims
 Recenzija, komentaras ir internetiniai komentarai: panašumas ir skirtumai.
 Kas sudaro recenzijos turinį?
 Recenzijos pastraipų sandara ir žodinė raiška.
 Pasirengimo recenzijos rašymui žingsniai.
 
Patarimai ir užduočių komentarai
1. Teksto suvokimo klausimų atsakymai:
1.1. Jaunųjų autorių poezijos ir prozos bandymai.
1.2. Tai komentaras. Išsakomos kritinės pastabos apie jaunųjų autorių kūrybą, išdėstomas asmeninis požiūris, neminimi konkretūs autoriai, teiginiai neįrodomi citatomis.
1.3. I pastraipa – Jaunieji autoriai nedrįsta atvirai ir nuoširdžiai kalbėti apie savo gyvenimą.
II pastraipa – Daugelis eilėraščių rašomi laikantis madingo centrinio formatavimo.
III pastraipa – Mokiniai rašo be skyrybos ženklų neturėdami tam jokios motyvacijos.
IV pastraipa – Jaunieji autoriai neskaito geros literatūros.
1.4. Teiginiai pagrindžiami asmenine patirtimi.
1.5. Pastraipos pabaigoje.
1.6. Kalbama apie paviršutinišką mąstymą (aplinkos ir reiškinių suvokimą). Tai metafora.
1.7. Salomėjos Nėries eilėraščio Senelės pasaka eilutė.
7. Kalbama apie internetinius komentarus, kurių autoriai – anonimai. Šie komentarai liudija žemą lietuvių sąmonės, viešosios moralės ir kultūros lygį.
 
Apibendrinimas ir įsivertinimas
Įsivertinimo užduotį mokiniai gali atlikti individualiai arba grupėmis: žemesnių ir vidutinių gebėjimų mokiniai įvardija panašumus ir skirtumus, aukštesnių gebėjimų – suranda recenzijos pavyzdį, pateikia komentarų pavyzdžių, juos pakomentuoja. Aptardami internetinius komentarus mokiniai dalijasi ir asmenine patirtimi.
Svarbu, kad mokymasis būtų siejamas su praktine veikla, atpažįstamos ir vertinamos gyvenimiškos situacijos.
 
Naudingos nuorodos, šaltiniai
1. mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/423/
2. Nauckūnaitė Z. Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
3. Szymborska W. Neprivalomi skaitiniai: esė. Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2006.
4. www.rasyk.lt
5. www.culture.lt
 
Refleksija
 
 
 
 
Leidinio įvertinimas
Įvertinkite leidinį
Rekomenduokite draugui
Komentarai:
Danutė 2013 08 29
Laba diena. Norėčiau sužinoti, kaip pasiekti mokytojo knygoje nurodytą specialią interneto svetainę www.sviesa.lt/eturinys/lkx9? Užsakant vadovėlius buvo pažadėtos ir mokytojo knygos, ir metodinė pagalba internete. Deja. Būčiau labai dėkinga už atsakymą.
vardas:  el. paštas: 
Apačioje esantį kodą įrašykite į laukelį dešinėje
2003, Šviesa. All rights reserved. solution: gaumina Pastabas ir pasiūlymus siųskite webmaster@sviesa.lt